Elk dorp een duurzaam dak

Ondersteuning voor een duurzame ontmoetingsplek in ieder dorp in de negen aardbevingsgemeenten!

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. Met het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ hebben we van 2016 tot en met 2018 dorpen in het gaswinningsgebied ondersteund om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken.

Met ingang van 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen bij Elk dorp een duurzaam dak. U kunt vanaf nu terecht bij het NAM Leefbaarheid en duurzaamheidsprogramma.