Dorpshuis Rottum

een interview met Piet Wijnterp en Henk Riemersma. 

Dorpshuis Kloosterstee is het dorpshuis van het kleine wierdedorpje Rottum. Dit dorpshuis, gehuisvest in een voormalige school, heeft een flinke verbouwing en verduurzaming achter de rug, mede mogelijk gemaakt door Elk dorp een duurzaam dak. Bestuurslid Henk Riemersma en oud-bestuurslid Piet Wijnterp blikken terug op dit project.  

In 2012 plaatste het dorpshuis 6 zonnepanelen op het dak. Maar het dorpshuisbestuur had nog meer wensen. Ze wilde ook graag de kozijnen vervangen in verband met achterstallig onderhoud. Een bewoner uit het dorp had nog oude foto’s van het dorpshuis dat vroeger een school was geweest. Op basis van die oude foto’s ontwikkelde het bestuur een plan om de ramen en kozijnen in oude staat terug te brengen, maar dan wel met dubbel glas.

In 2016 startte het programma Elk dorp een duurzaam dak. Via dit programma besloot het bestuur om extra advies in te winnen over welke aanvullende duurzaamheidsmaatregelen het meest geschikt zouden zijn voor het dorpshuis. Het liefst wilde het bestuur van het gas af, maar de optie warmtepomp viel af vanwege het risico op geluidsoverlast. Aardwarmte was niet mogelijk in verband met de archeologische waarde van de grond. Piet Wijnterp: “we vonden het jammer dat we niet van het gas af konden, maar het was wel een beredeneerd besluit.”

Het dorpshuis maakt nu gebruik van heteluchtverwarming. Dit past goed bij het gebruik, het dorpshuis wordt snel warm. Ook plaatste het bestuur extra zonnepanelen en maakte het toilet toegankelijk voor minder-validen. Alle verlichting is vervangen door led-verlichting.

Het dorpshuis ging van 6 naar 12 zonnepanelen. Voor een betere opbrengst werden de panelen werden parallel gelegd in plaats van in serie en werden de bomen rondom de panelen gesnoeid. Het dorpshuis heeft ook de keuken aangepast met een nieuwe vloer en nieuw aanrecht. De oostkant van het gebouw is geïsoleerd en er is een nieuwe berging gecreëerd. Ook wordt de zolder nog geïsoleerd, maar eerst moet er nog even worden opgeruimd. Veel is door zelfwerkzaamheid gerealiseerd. Een klusteam van 11 man heeft veel geschilderd.

Het dorpshuis bespaart met deze maatregelen naar schatting zo’n 60 % op de energierekening. Het dorpshuis werkt met een contributie voor alle dorpsbewoners, maar dit is niet voldoende om alle kosten te dekken. De financiële mogelijkheden zijn maar beperkt, dus met deze energiemaatregelen kan het bestuur de exploitatie op orde houden.

Het dorpshuis wordt wekelijks gebruikt voor verschillende verenigingen, met de feestdagen en het is de plek waar de koffie wordt geschonken na de kerstdienst. De laatste tijd ontstaan er nieuwe initiatieven, zoals het koken op donderdagavond 1 á 2 keer per maand. Kortgeleden was er een energie-avond en er is nu ook een initiatief voor een koffie-ochtend. Initiatieven komen uit het dorp zelf. Dit komt ten goede aan de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis. Het bestuur hoopt hiermee ook  in te kunnen spelen op de vergrijzing. Henk Riemersma:  “Hoe meer mensen je betrekt, hoe meer de functie van een dorpshuis tot zijn recht komt. De basis moet breed zijn.”

Tips voor andere dorpshuizen die aan de slag gaan met duurzaamheid en onderhoud :

  • Voor de fondsenwerving is het handig dat je één goed basisverhaal hebt. Dat kan je dan steeds aanpassen per aanvraag.
  • Zorg dat je goede afspraken maakt met je aannemer, tot op de laatste cent. Het valt altijd tegen.
  • Maak gebruik van de begeleiding van Groninger Dorpen, daar hebben we veel aan gehad.

Het dorpshuis kan weer een flink aantal jaar vooruit. Het dorp is nu druk met een ander Kansrijk Groningen project.  In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen wordt er gewerkt aan een nieuwe dorpsentree, andere lantarenpalen, het haventje wordt uitgebaggerd en er worden landschapshekken geplaatst. Volop activiteit dus in Rottum!