Mogelijkheden programma

Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ biedt de volgende mogelijkheden:

Organisatie en financiering
‘Elk dorp een duurzaam dak’ is onderdeel van het brede leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Kansrijk Groningen is de overkoepelende naam voor de verschillende leefbaarheidsprogramma’s in het aardbevingsgebied van Groningen. Groninger Dorpen coördineert het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ in nauwe samenwerking met de gemeenten. De NAM financiert het.