Leermens | Dorpshuis is aardbevingsbestendig

een interview

Leermens is het eerste dorpshuis dat aardbevingsbestendig is gemaakt. Een lang traject, maar 15 december gaan dan eindelijk de deuren weer open van het dorpshuis. Naast het bouwkundig versterken, heeft het dorpshuis ook duurzaamheidsmaatregelen genomen. Ze hebben hiervoor onder andere een bijdrage van ‘Elk dorp een duurzaam dak’ gekregen. Ook het Oranje Fonds heeft royaal bijgedragen. Nane van der Molen, secretaris van het dorpshuis, vertelt over de verbouwing.
  

“Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het hele pand gestript moest worden, dachten wij: we zitten altijd met torenhoge energiekosten, kunnen we die niet meteen aanpakken? We dachten toen aan vloerverwarming, isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen. Omdat het dorpshuis een monument is, moest er eerst onderzoek gedaan worden of en zo ja, wat er kon qua zonnepanelen. De gemeentelijke legeskosten daarvoor waren wel € 3.000. Die gingen weer van de subsidies af. En dus minder zonnepanelen.”

Hoe verliep de aanvraag?
“De tijdsdruk was hoog om de aanvraag op tijd rond te krijgen, want ze waren al bezig met het bouwkundig versterken. Om sommige zaken toch mee te kunnen nemen in de verbouwing, moesten we mee met de 1e aanvraagronde van EDEDD (1 april 2016). Mijn tip voor andere dorpsaccommodaties: begin op tijd, denk aan een half jaar van tevoren. Anders moet je verplichtingen aangaan terwijl het geld nog niet rond is. Zo kun je ook offertes opvragen en rustig bepalen wat je wel en niet wilt. We komen nu bijvoorbeeld nog totaal € 15.000 tekort en voor dubbel isolerend glas nog eens € 8.000, we weten nog niet waar we dat vandaan moeten halen, maar we gaan er alles aan doen om ook dat gefinancierd te krijgen.”

Hoe gaat het nu? Is de verbouwing klaar?
“De werkzaamheden betreffende de vloerverwarming, warmtepomp en isolatie zijn al uitgevoerd. De 80 zonnepanelen worden nog geplaatst. Het dak van het dorpshuis is niet geschikt omdat er niet genoeg ruimte is op de zonkant, maar gelukkig hebben we een stukje grond achter het dorpshuis waar we ze op kwijt kunnen.”

Wat leveren deze maatregelen op?
“Voorheen moesten we soms een dag van te voren al beginnen met stoken om het pand warm te krijgen. Met al deze maatregelen hopen we zo energieneutraal mogelijk te worden. Nu al, met de isolatie, merk je dat het aangenaam in het pand is, zonder dat de verwarming aanstaat. Als we 75% op de kosten kunnen besparen, zijn we heel tevreden. Met die besparing hopen we vervolgens de onderhoudskosten te kunnen financieren.”

 

Welke tips wil je andere dorpsaccommodaties meegeven?
“Als je in een bouwkundig versterken-traject terecht komt, houd er dan rekening mee dat schade 1 op 1 vergoed wordt, maar alles wat je extra wilt, niet. Dus alles wat er niet in zit voorafgaand aan het versterken (bijvoorbeeld isolatie tussen de muren) krijg je niet vergoed, maar dat wil je natuurlijk wel graag. Vóór het versterken komt er een verzekeringsmaatschappij langs, die zet alles op waarde. Wij hadden bijvoorbeeld eerst een houten vloer in het dorpshuis. Maar we hebben er nu voor gekozen om er een pvc-vloer in te laten leggen. Zo’n pvc-vloer is goedkoper dan een houten vloer. Het verschil hiertussen kan weer ingezet worden voor andere extra’s. Dat is ook echt een tip die ik andere dorpsaccommodaties wil meegeven. Denk goed om het meer- en minderwerk. Zo kun je mogelijk besparen. Reken je zelf niet rijk, je hebt het geld pas als het toegekend is. Je krijgt niet altijd het volle bedrag dat je aanvraagt. Een tip voor tijdens de uitvoering: houd uitvoerders aan hun afspraken. Heb je een overleg en maak je afspraken? Leg ze vast. Als er dan een wisseling van de wacht is, kun je daarop terugvallen. Aanvullend daarop, betrek iemand uit het dorp die er verstand van heeft. Diegene kan dan slim kijken naar het meer- en minderwerk of als er werkzaamheden anders gedaan worden dan afgesproken.”

Wat betekent dit dorpshuis voor het dorp?
“Zeker nu het dorpshuis een tijdje dicht is geweest, merk je dat het onderlinge contact minder is. Daaruit blijkt dat het dorpshuis echt die ontmoetingsfunctie heeft. Dus het is fijn dat het dorpshuis straks weer open kan. We hopen ook dat de heropening mensen op ideeën brengt om activiteiten te organiseren en dat daardoor het dorpshuis nog meer gebruikt gaat worden.”

Wil je nog iets ter afsluiting kwijt?
“De grootste discussies in het bestuur gingen over de keuzes voor kleuren en of er wel of niet gordijnen zouden moeten komen en juist niet over de grote verbouwing. Voor de kleuren e.d. hebben we toen een commissie ingesteld. Die heeft goed werk gedaan. Het wordt heel mooi!

En wij worden vaak gevraagd: ‘Het is zeker wel lastig samenwerken met de NAM en het CVW?’. Absoluut niet! We merkten dat ook zij een zo goed mogelijk resultaat nastreefden. We hebben wel eens verschillen van inzichten, maar eigenlijk is de samenwerking met NAM en CVW altijd heel prettig geweest. Als dorpshuisbestuur zijn we heel tevreden.”