Kruisweg | Dorpshuis Open Haard

een interview

Dorpshuis Open Haard van Kruisweg is de afgelopen jaren al uitgebreid aangepakt en het aantal activiteiten neemt toe. Het dorpshuis draait volledig op vrijwilligers. Samen krijgen de vrijwilligers veel voor elkaar, zoals het recentelijk zelf bouwen van een schuur voor opbergruimte. Het dorpshuis wordt door vele verenigingen gebruikt en er worden eigen activiteiten georganiseerd zoals paasbrunch, Sinterklaasviering en gezamenlijk eten.
  

Er waren nog een aantal wensen om het gebouw up-to-date en de exploitatiekosten beheersbaar te houden. Het dorpshuis heeft daarom een bijdrage aangevraagd en gekregen voor het deels vernieuwen van de keuken, het opnieuw voegen van het pand, het plaatsen van thermostaatknoppen (gedigitaliseerd), het installeren van een zonneboiler en het opnieuw betegelen van de was- en opbergruimte.

De bestuursleden van dorpshuis Open Haard vertellen: “Het invalidentoilet en het magazijn hebben we eerder zelf al opgeknapt. Het helpt enorm dat er allemaal handige mensen in het dorp wonen, want als je alles uit zou moeten besteden… We waren dan ook blij verrast over het aantal vrijwilligers wat mee heeft geholpen: niet minder dan 25 man!” En dat op een aantal inwoners van ongeveer 350, waarvan ongeveer 60 kinderen. Vroeger was Kruisweg echt een ‘buurtje’, maar in de loop van de tijd zijn er huizen verkocht en kwam er andere aanwas. Het dorpshuis wordt door het leeuwendeel van de bewoners veelvuldig bezocht. Het dorpshuis heet officieel dorpshuis Kruisweg-Hornhuizen, maar het is echt het dorpshuis voor Kruisweg. Hornhuizen heeft een eigen ontmoetingsplek.

Ook al is er al veel gebeurd de afgelopen tijd, het bestuur heeft nog wel een wensenlijstje: het dak moet nog aangepakt worden, aan de buitenkant dient nog onderhoud gepleegd te worden en de vloer in de gang is niet goed meer. Dit is de volgende fase voor verbetering van het dorpshuis. “We hebben van veel fondsen financiering gekregen om dit alles te realiseren, daar zijn we erg blij mee. Recent hebben we nu ook de financiering rond gekregen voor de aanleg van een jeu de boules-baan.”

Kruisweg kijkt terug op een soepele samenwerking met EDEDD: “De adviezen van het projectteam zorgen dat je snel verder komt. Ook de ondersteuning die we hebben gekregen was heel fijn: in no time heb je een antwoord op je vraag!”

Tips van het bestuur voor andere accommodaties die willen aanvragen:
– Overleg regelmatig met het team van EDEDD: zij hebben veel expertise en kennis.
– Zorg dat niet alle kennis bij één bestuurslid ligt, dat is erg kwetsbaar, zo hebben we helaas zelf ondervonden. Nu hebben we onze kennis en de taakverdeling verspreid over meerdere bestuursleden. Tevens zijn we bezig om de taken uit te werken op papier: dat is ook makkelijker overdraagbaar.
– Maak de taken niet te groot: de mensen willen vaak wel een behapbare, gerichte taak uitvoeren, maar er geen fulltime functie aan hebben.
– Zorg dat ook jonge mensen de kans krijgen om in te vloeien in het bestuur. Dit kan met zich meebrengen dat ‘de oude garde’ een stapje terug moet doen.
– De tip die we zojuist hebben gekregen om alle verbouwwensen in één plan mee te nemen en aan te vragen bij de fondsen zouden we ook zeker ter harte nemen.
– Maak ook gebruik van de adviessubsidie, dat gaan wij nu alsnog doen om een onderhoudsrapport te laten maken, maar als je het vooraf laat doen, kun je dat advies meenemen in je plannen.