Kloosterburen | Dorpshuis Kronkelhoes

een interview

Dorpshuis Kronkelhoes te Kloosterburen heeft bij de 1e ronde van ‘Elk dorp een duurzaam dak’ een bijdrage gekregen voor een aanbouw. Deze extra zaal wordt gebruikt voor ballet en dans maar biedt ook ruimte aan de garderobe. Met deze uitbreiding kan men het aantal activiteiten in het dorpshuis flink uitbreiden. Een gesprek met Henk Vos, voormalig voorzitter en nauw betrokken bij het project.
  

Het Kronkelhoes is het dorpshuis van Kloosterburen. Belangrijkste gebruiker van het gebouw is Carnavalsvereniging Oldeclooster die maar liefst 800 leden telt. In 2007 werd de 1e fase van de bouw van Het Kronkelhoes afgerond, bestaande uit een grote zaal die jaarlijks in februari 5 dagen lang onderdak biedt aan een hossende mensenmenigte. In het katholieke Kloosterburen wordt fanatiek carnaval gevierd.

Bedoeling was destijds direct door te pakken met de 2e fase maar de crisis gooide roet in het eten. De 2e fase bestond uit het vervangen van het oude gebouwtje naast het Kronkelhoes. Uiteindelijk kon hier in 2016 mee gestart worden. Die extra zaal is hard nodig want er gebeurt in Het Kronkelhoes meer dan alleen carnaval vieren. Zo is er een druk bezochte balletschool gevestigd en vinden er muziekuitvoeringen en kerkbijeenkomsten plaats. De school maakt er gebruik van voor de musical van groep 8 maar ook de vereniging Zonnebloem die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Het gebouw is namelijk geheel gelijkvloers en daarmee heel toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het Kronkelhoes draait volledig op vrijwilligers. Ook bij het realiseren van de aanbouw werd daar een groot beroep op gedaan, er zitten zo’n 6.000 uren zelfwerkzaamheid in het project. De professionals die werden ingeschakeld komen allemaal uit Kloosterburen of een van de omliggende dorpen. Er werd ook een leuke actie bedacht om geld in te zamelen: het dorp werd in vakken verdeeld waarna elk vak voor 10 euro ‘gekocht’ kon worden.

Vervolgens ging Henk onder luid gejuich met zijn Solex rondjes rijden. Het vak waar de brandstof op was, kreeg 300 euro. De rest van de opbrengst was voor de verbouwing. Er is ook heel veel tijd gestoken in de fondsenwerving die nodig was om de begroting rond te krijgen. Maar alle inspanningen zijn niet voor niets geweest. Er kunnen nu meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden in het Kronkelhoes en de energielasten zijn flink naar beneden gegaan door de goede isolatie.

In Kloosterburen staat ook ’t Olde Heem, een verzorgingstehuis in eigendom van zorgcoöperatie ‘Klooster en Buren’. Hier worden ook activiteiten georganiseerd maar voor een heel andere doelgroep. Er zijn bovendien goede afspraken gemaakt om niet in elkaars vaarwater te gaan zitten. Het Kronkelhoes heeft in de loop der jaren een belangrijke sociale en maatschappelijke functie ingenomen. Henk is ervan overtuigd dat als deze voorziening weg zou vallen, er een groot gat in de gemeenschap zou ontstaan.

Tips van Henk voor dorpsaccommodaties die ook een project gaan starten:
– Weet goed waar je aan begint en zet door. Niet bij de pakken neerzitten als je een afwijzing krijgt van een fonds. Mogelijk kun je de aanvraag aanpassen en opnieuw indienen.
– Schrijf het projectplan zelf en benader zelf de fondsen. Je kunt zelf je plan het best ‘verkopen’.
– Zorg voor veel overleg met de aannemers en vrijwilligers.