Delfzijl | Wijkcentrum De Boug

een interview

De Boug te Delfzijl is sinds 1981 het dak van de Steenbakkersbuurt te Delfzijl. In dat jaar ging de kleuterschool samen met de school en kwam dit gebouwtje vrij. Een groep buurt-. c.q. wijkbewoners heeft toen de wijkvereniging opgericht. Er zijn in het verleden reeds een aantal verbouwingen doorgevoerd. Er is onder andere een stukje aangebouwd. En toen kwam ‘Elk dorp een duurzaam dak op hun pad.
  

Waarom is het buurtgebouw zo belangrijk voor de Steenbakkersbuurt te Delfzijl?
“Het buurtgebouw wordt naast een ontmoetingsplek ook als uitlaatklep gebruikt. We hebben een tijdje overlast gehad van bewoners van een flat hier in de buurt. Daarover is contact opgenomen met de gemeente en is dit gebouw ook beschikbaar gesteld om e.e.a. te bespreken. Verder worden hier allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Elke dag gebeurt er hier wel iets”

Waarvoor/waarom hebben jullie geld aangevraagd?
“Met de bijdrage van EDEDD is er een nieuwe keuken en cv-installatie (ketel+hete luchtinstallatie) geïnstalleerd, nieuwe plafondplaten, led-verlichting en zonnepanelen geplaatst en er is een nieuwe bar gemaakt. Er bleken wat ramen lek, die zijn ook vervangen. Met vrijwilligers hebben we alles van binnen en buiten geschilderd. Ook is alles allemaal weer eens goed uitgezocht en opgeruimd. Het was een hoop werk, we zijn er bijna een jaar mee bezig geweest, maar we zijn ontzettend blij met het resultaat.
In het begin hebben we er wel te makkelijk over gedacht: ‘We maken een plannetje en vragen wat geld aan.’ Zo werkt het dus niet. Pieter Knol heeft ons goed geattendeerd op zaken waar we op moesten letten.
Bijvoorbeeld door ons na te laten denken over hoe we de toekomst zien, hoe we nieuwe activiteiten kunnen organiseren. Daar hadden we helemaal niet aan gedacht, maar is wel heel belangrijk. Dat blijkt in de praktijk niet altijd mee te vallen. Er zijn wel plannen, maar het is altijd afwachten hoe het uitpakt en of het aanslaat. Hier wordt hard aan gewerkt. Activiteiten die nu plaatsvinden in De Boug zijn: bridge, klaverjassen, sjoelen, darten, bloemschikken, schilderen, kerstreizen, kerstmarkt, rommelmarkt, fietstocht, spooktocht, bingo, ‘dames creatief’ (“freubelen”), damesgym, nieuwjaarsreceptie, toneelclub en 1 keer per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd.

De vrijwilligers hebben veel gedaan tijdens de verbouwing. We hadden ongeveer 20 vrijwilligers paraat staan. Wel hebben we wat wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ingediende plan.
Eerder bleek dat de vloer in één hoek inzakte, waardoor er ook scheuren in de wanden kwamen. Een aannemer heeft dat toen gerepareerd. Wij vermoedden dat deze verzakking ook in de andere hoek zou zitten en daarom hebben we dat op de begroting gezet. Maar bij inspectie van het gebouw is de vloer

akkoord bevonden. Toen bleek tijdens de verbouwing dat het dak lekte. En mede daardoor konden er geen zonnepanelen op het dak worden geplaatst. Daarom hebben we ervoor gekozen om dat geld in het dak te investeren. Tijdens de verbouwing hadden we nog een aantal tegenvallers, waardoor we boven de begroting uitkwamen, maar we hebben dat zelf kunnen financieren.”

Hoe verliep het aanvraagproces? Wat vonden jullie daarvan? Wat ging goed, wat kon beter?
“Het aanvraagproces bij EDEDD ging goed. Pieter heeft geholpen met zoeken naar co-financiering, dat was een hoop papierwerk! We hebben ook een bijdrage gekregen van het VSB-fonds, het Oranjefonds en het Scholten Kammingafonds.
We hebben veel gehad aan Pieter, hij heeft goed advies gegeven en alles in goede banen geleid. Het zou een stuk moeilijker zijn geweest zonder zijn begeleiding.”

Hebben jullie tips voor dorpsaccommodaties die nog willen aanvragen?
“Neem er de tijd voor en volg het draaiboek. Je moet niet teveel in één keer willen; zorg dat je het financieel goed gedekt/inzichtelijk hebt voordat je begint.
Ik weet niet of het mag, maar eigenlijk zou je in je begroting een post ‘onvoorzien’ op moeten nemen van zo’n 10%.”

Hoe gaat de uitvoering van het plan nu? Wat is de stand van zaken? Zou je achteraf iets anders hebben gedaan?
“We zijn heel tevreden met het resultaat en de wijkbewoners zijn er ook erg over te spreken. Eigenlijk is er niets dat we anders hadden willen doen. Misschien dat we nog wel een aanvraag bij het Loket Leefbarheid kunnen doen voor een nieuwe koelkast. Verder hebben we nu alles netjes voor elkaar.”

Wat leveren de maatregelen jullie op?
“We krijgen alleen maar lovende reacties over hoe De Boug er nu uitziet! Vooral over de keuken is men heel enthousiast! Op dit moment hebben we nog geen exact beeld hoeveel energie is uitgespaard. We krijgen nog een paneel van de NAM waarop je kunt zien wat je tot n toe hebt opgewekt. Dit kan ook op de slimme meter, maar zo’n paneel is zichtbaarder, daardoor gaat het ook meer leven.”

Mayke tipt het bestuur om een keer contact op te nemen met Opwierde II die vergelijkbaar is met De Boug Wellicht hebben ze tips om te delen!