Bouwkundig advies

Financiële bijdrage voor bouwkundig of energetisch advies

Om een goed plan te maken, kunt u behoefte hebben aan bouwkundig advies. Bijvoorbeeld voor het maken van een EnergiePrestatieAdvies, een onderhoudsrapport of voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Per dorp is een bedrag van maximaal € 3.000 (inclusief btw) beschikbaar voor bouwkundig advies.

U kunt hier zelf een partij voor benaderen en een aanvraag doen met onderstaand aanvraagformulier samen met een geldige offerte. De aanvraag wordt door Groninger Dorpen beoordeeld en toegekend. Voorwaarden voor een aanvraag zijn:
– er is een geldige offerte voor het gevraagde advies
– er is draagvlak voor het gebouw,
– er is een onderbouwing voor het gevraagde advies
– indien het gaat om een haalbaarheidsonderzoek voor een gebouw dat (nog) niet in uw eigendom is vragen wij om een schriftelijke verklaring van de huidige eigenaar dat er op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de overdracht.

Wilt u bouwkundig advies aanvragen? Download dan het aanvraagformulier en stuur het ingevuld naar info@elkdorpeenduurzaamdak.nl. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw aanvraag.

Download hier het aanvraagformulier