Appingedam| Kabzeël

MFC Kabzeel heeft een aanvraag bij ‘Elk dorp een duurzaam dak’ gedaan voor een lichtplan met led-verlichting voor het vergroten van het multifunctionele gebruik. In dit interview met René Eygelshoven, bestuurslid van MFC Kabzeël, kijken we terug op hun aanvraag en verbouwing.

Waarvoor/ waarom hebben jullie geld aangevraagd?
“Het pand, MFC Kabzeël, was bij de start van ‘Elk dorp een duurzaam dak’ (EDEDD) al helemaal opgeknapt. Wat nog ontbrak en waar we bij EDEDD een bijdrage voor hebben aangevraagd, betrof het lichtplan. Dit om het podium en de zaal goed te kunnen verlichten om het multifunctionele gebruik nog beter te kunnen realiseren. De oude verlichting uit de jaren 70 was namelijk nog intact. Dit waren enorme stroomvreters. Daarnaast moesten we steeds extern licht inhuren als er bijv. een concert was.”

Hoe verliep het aanvraagproces? Wat vonden jullie daarvan? Wat ging goed, wat kon beter?
“Het aanvraagproces en het contact verliep plezierig. Wat goed werkt is, is het persoonlijke contact. Dat je contact hebt met dezelfde mensen en dat die mensen ook ter plekke komen kijken. Dat praat makkelijker en dan is de situatie ter plekke ook helder.”

Als René terugkijkt op de hele verbouwing geeft hij aan dat het een langdurig project is geweest (8 jaar) die vooral in het begin ook heel spannend was. Maar het was heel mooi om stapje voor stapje het pand weer tot leven te kunnen brengen en nu is het een pareltje voor Appingedam.
“Gelukkig hebben we veel professionele begeleiding van de gemeente gehad. Daarnaast vormden de directeur van de SOGK, de burgemeester van de Appingedam en nog een aantal mensen de stuurgroep. Zonder die professionele ondersteuning hadden we dit niet kunnen doen. Je hebt hulp van professionals nodig om plannen op te stellen, subsidies aan te vragen en de financiële afronding te doen.”

Hebben jullie tips voor dorpsaccommodaties die nog willen aanvragen?
“Nodig zo spoedig mogelijk de betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van fondsen, samenwerkingspartners en de gemeente uit om ter plekke te komen kijken en te vragen wat zij er van vinden. Op locatie krijgt men er meteen beeld en daarmee gevoel bij, dat is belangrijk. Dan krijg je al heel snel goeie tips. Daar kun je tijd mee besparen. Ook veel fondsenwervers gaven tips. Op die manier krijg je een goed beeld wat je moet opnemen in je plan. Als je van tevoren duidelijk hebt waar je rekening mee moet houden, wat je op moet nemen in het plan, dan helpt dat.”

Wat is de huidige stand van zaken en wat leveren de maatregelen jullie op?
“Eerder hadden we moeite om de exploitatie rond te krijgen, maar dat begint nu steeds beter te lopen!  Door fondsen en zelfwerkzaamheid hebben we alles kunnen bekostigen, dus we hebben geen schulden. Ook hebben we geen kosten van vast personeel.

Doordat de verlichting nu is aangepast, kunnen we verschillende sferen aanbrengen in de zaal, wat heel belangrijk is voor de verschillende functionaliteiten. We kunnen hierdoor een bredere programmering aanbieden. Tevens merken we het enorm in de energiekosten dat we nu energiezuinige lampen hebben.

Onze grootste kostenpost is nu nog de gasrekening om het pand te verwarmen. Als het lukt, willen we hier in de toekomst nog wat aan doen. We hebben inmiddels wel hete luchtverwarming, daar is het al beter van geworden. We zijn overgestapt naar een andere energieleverancier, dat scheelt ook. We hebben nu ook slimme meters gekregen. Er mogen geen zonnepanelen op het dak, want dit is een monumentaal pand, maar misschien kunnen er een aantal naast het pand worden geplaatst.”

Zou je achteraf iets anders hebben gedaan?
“Nee, alles is eigenlijk heel goed verlopen en we zouden het niet anders hebben gedaan.
Een handicap was de tijd, het duurde allemaal zo lang, wat onzekerheid gaf. Mensen die niet achter de schermen konden kijken, gingen betwijfelen of er wel wat gebeurde, daarover hebben we vaak uitleg moeten geven. Gelukkig hadden we ook daarvoor de juiste mensen om ons heen.

Aan de andere kant: in die 8 jaar wordt het dan ook echt je ‘ding’, ik kreeg bijvoorbeeld belangstelling voor architectuur! Iets heel anders dan de pluimveehouderij waar ik me normaal gesproken mee bezig hou. De hoeveelheid tijd die we ermee kwijt zijn geweest, hadden we van tevoren niet bedacht, maar daar staan ook weer leuke dingen tegenover.”

Waarom is Kabzeël zo belangrijk voor Appingedam?
“Het is steeds meer een gebouw aan het worden voor iedereen in de samenleving. De kerk huurt het pand, maar ook de Plattelandsvrouwen, de oude ondernemers van Appingedam vergaderingen hier, de dansschool zit hier 4 dagen per week… het gebouw leeft!”