Een aanvraag indienen

U kunt drie keer per jaar een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor bouwkundige aanpassingen. Wilt u een aanvraag doen voor bouwkundig advies? Lees hier hoe u daar een aanvraag voor kunt indienen.Wij hebben minimaal 8 weken nodig om uw aanvraag te onderzoeken en beoordelen. We kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat alle stukken volledig bij ons zijn aangeleverd.  We raden u daarom aan om altijd minimaal één maand voordat u een aanvraag indient contact met ons op te nemen.

De aanvraag is volledig als deze bestaat uit:

 • projectplan: omschrijving van het project, bijdrage aan leefbaarheid, stappenplan, betrokken partijen en aantoonbaar draagvlak (voor voorbeelden zie Inspiratie)
 • toelichting op zelfwerkzaamheid
 • begroting plus dekkingsplan
 • bij co-financiering: overzicht met andere fondsen/financiers en status aanvragen
 • exploitatiebegroting voor de komende drie jaar (voor voorbeelden zie Inspiratie)
 • geldige offertes
 • uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel
 • statuten
 • meest recente jaarrekening.

De deadlines voor indienen zijn:

 • 1 april
 • 1 september
 • 1 december

Procedure

Voor een aanvraag doorlopen u en wij de volgende stappen:

 • U neemt minimaal één maand voor de aanvraag contact op met ons.
 • U stuurt uw aanvraag in voor een van de deadlines.
 • Wij checken of de aanvraag volledig is. Mogelijk nemen we contact met u op met een aantal aanvullende vragen.
 • Als de aanvraag volledig is, neemt de beoordelingscommissie ‘Elk dorp een duurzaam dak’ deze in behandeling.
 • U krijgt bericht over het besluit van de beoordelingscommissie.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Jolanda Dijkhuis – gemeente Bedum en gemeente de Marne
 • Johan Duut – KUUB
 • Tjeert Kremer – Rabobank
 • Agmar van Rijn – Stichting Oude Groninger Kerken
 • Samme Zijlstra – inwoner Losdorp

U kunt dit formulier, inclusief bijlagen, verzenden naar info@elkdorpeenduurzaamdak.nl.
Wij adviseren om dit te doen via www.wetransfer.com i.v.m. de grootte van de bestanden.